Skip to main content
Eryx colubrinus Candoia aspera Boa constrictor Python bivittatus Python curtus Python breitensteini Python brongersmai Python regius Simalia oenpelliensis Morelia carinata Morelia viridis Morelia spilota Morelia spilota variegata Morelia bredli Morelia spilota imbricata Antaresia childreni Antaresia stimsoni Antaresia perthensis Antaresia maculosa Aspidites melanocephalus Aspidites ramsayi Liasis papuanus Liasis olivaceus Liasis fuscus Liasis mackloti savuensis Liasis mackloti Bothrochilus boa Bothrochilus hoserae Bothrochilus albertisii Simalia boeleni Simalia kinghorni Simalia nauta Simalia amethistina Simalia tracyae Malayopython timoriensis Malayopython reticulatus Loxocemus bicolor Xenopeltis unicolor
0 40 80 120 160 177 Time (MYA)
Name:
Clade Size:
Estimated Time: