Skip to main content
Zemeros flegyas Hamearis lucina Takashia nana Styx infernalis Afriodinia rutherfordii Euselasia eusepus Euselasia chrysippe Euselasia thucydides Euselasia eucerus Euselasia eustola Euselasia mys Euselasia mys cytis Euselasia hygenius Euselasia gordios Euselasia opalescens Euselasia uria Euselasia euromus Euselasia erilis Euselasia eugeon Euselasia attrita Voltinia agroeca Voltinia cebrenia Voltinia phryxe Ithomiola nepos Napaea heteroea Ionotus alector Hyphilaria thasus Hyphilaria nicia Hyphilaria parthenis Mesosemia acuta Leucochimona icare Leucochimona lagora Perophthalma tullius Mesosemia mayi Mesosemia sifia Mesosemia nyctea Mesosemia melpia Mesosemia inconspicua Mesosemia amarantus Semomesia croesus Semomesia marisa Mesosemia rhodia Mesosemia bella Mesosemia thera Mesosemia mevania Mesosemia lamachus Mesophthalma idotea Mesosemia sirenia Eunogyra curupira Alesa amesis Eurybia patrona Eurybia albiseriata Eurybia halimede Eurybia pergaea Eurybia nicaeus Eurybia rubeolata Eurybia molochina Echydna punctata Echydna chaseba Calydna thersander Calydna cea Calydna catana Echenais thelephus Anteros lectabilis Anteros formosus Helicopis cupido Helicopis gnidus Sarota completa Sarota myrtea Sarota acanthoides Phaenochitonia fuliginea Phaenochitonia cingulus Pirascca sagaris Mesenopsis jordana Stichelia bocchoris Symmachia praxila Symmachia accusatrix Mesene croceella Mesene leucophrys Argyrogrammana caesarion Emesis ocypore Emesis cereus Emesis neemias Emesis mandana Emesis lucinda Emesis diogenia Apodemia mormo Dachetola azora Baeotis hisbon Baeotis johannae Baeotis melanis Cartea ucayala Cartea vitula Metacharis nigrella Metacharis ptolomaeus Metacharis lucius Lasaia agesilas Charis cadytis Calephelis inca Crocozona coecias Charis anius Detritivora ma Detritivora tefe Syrmatia nyx Pheles heliconides Pheles atricolor Parcella amarynthina Chalodeta theodora Chalodeta chelonis Riodina lysippus Riodina lysippoides Riodina lycisca Notheme erota Themone pais Monethe alphonsus Siseme aristoteles Melanis smithiae Melanis electron Melanis aegates Isapis agyrtus Panara phereclus Panara soana Chorinea amazon Chorinea licursis Amarynthis meneria Ithomeis aurantiaca Rhetus periander Rhetus periander eleusinus Rhetus belphegor Ancyluris aulestes Ancyluris tedea Lyropteryx terpsichore Caria plutargus Caria marsyas Caria trochilus Chamaelimnas urbana Chamaelimnas doryphora Barbicornis basilis Zabuella tenellus Zabuella castanea Hallonympha paucipuncta Stalachtis phlegia Stalachtis euterpe Stalachtis calliope Protonymphidia senta Pachythone lencates Theope nycteis Theope decorata Theope thestias Theope leucanthe Theope terambus Pseudotinea hemis Aricoris propitia Aricoris signata Aricoris caracensis Ariconias glaphyra Lemonias zygia Lemonias stalachtioides Thisbe silvestre Juditha molpe Juditha lamis azan Juditha pulcherrima Adelotypa penthea Thisbe hyalina Synargis ethelinda Synargis calyce Synargis galena Synargis orestessa Synargis abaris Synargis paulistina Synargis dirca Synargis axenus Synargis regulus Periplacis menander Zelotaea phasma Pandemos pasiphae Rodinia calphurnia Calospila parthaon Calospila rhesa Setabis epitus Adelotypa bolena Livendula aristus Livendula huebneri Livendula asemna Calospila emylius Calospila lucianus Nymphidium baeotia Nymphidium azanoides Nymphidium fulminans Nymphidium olinda Nymphidium mantus Nymphidium lisimon Nymphidium caricae Nymphidium chione Nymphidium ascolia Nymphidium leucosia Nymphidium acherois Mycastor leucarpis Catocyclotis aemulius
0 10 20 30 40 56 Time (MYA)
Name:
Clade Size:
Estimated Time: